IR...NTRS

Istraživanje i razvoj platforme za naučnu podršku u odlučivanju i upravljanju naučnim i tehnološkim razvojem u Srbiji

Projekat integralinih, interdisciplinarnih istraživanja, finansijski podržan od Ministarstva za obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Srbije u periodu 2011-2014. godina.

Cilj projekta je kreiranje metodološke, informaciono-dokumentacione i analitičke podrške upravljanja naučnim i tehnološkim (NT) razvojem u Srbiji.

U te svrhe istraživanja se organizuju u dva podprojekta: prvi „Mapiranje oblasti nauka i tehnologija u Srbiji“, čine istraživanja kvantitativnih pokazatelja NT razvoja, koja treba za rezultat da daju međunarodno uporedive indikatore nauke, tehnologije i inovacija u Srbiji, kao i istraživanje mehanizama kojima se naučnim istraživanjima utičej na održivi razvoj celog društva.

Drugi podprojekat „Razvoj nacionalnog inovacionog sistema u Srbiji“, su istraživanja inovacionih aktivnosti u ekonomiji u Srbiji, u cilju izgradnje instrumenata i mehanizama za efikasan transfer i difuziju tehnologija, podsticanje inovacionih aktivnosti i povećanje kapaciteta za prihvatanje tehnologija u preduzećima i ukupnih inovacionih kapaciteta preduzeća u Srbiji, kao i izgradnju mreža za transfer i difuziju tehnologija u Srbiji.

Integralni rezultat navedene dve celine jeste uspostavljanje i razvoj nacionalnog inovacionog sistema Srbije.

Glavni rezultati projekta su: Nacionalni izveštaj o NTI indikatorima i mapom izabranih NT oblasti Srbije; Metodologija za ocenu inovativnih aktivnosti preduzeća; Softver za ocenu inovativnih aktivnosti preduzeća; Etalon za nivo inovativnih aktivnosti preduzeća; Sistem za merenje poslovnih performansi preduzeća i određivanje inovacionih kapaciteta; Makroekonomski model za izabrane sektore ekonomije; Sistem za upravljanje znanjem kao sistem za podršku vođenja naučne, tehnološke i inovacione politike, zasnovan na informacijama i znanju.

IR.NTRS_Partneri

Partneri na projektu: