Развојни програм

Центар за роботику нуди услуге и производе домаћем тржишту у области информационо-комуникационих технологија и пројектовања сервисних и специјализованих роботских система на бази стручних знања из роботике, машинства и електронике - мехатронике, аутомастког управљања и рачунарске технике. Развој роботских система подразумева пројектовање и израду прототипа од цртежа до уређаја на бази коришћења поузданих и квалитетних компоненти и уз поштовање светских стандарда сигурности и квалитета. Стручњаци из Центра за роботику нуде тржишту Републике Србије следећи развојни програм у областима:Образовни програм

Програм за студенте

Институт Михајло Пупин као научно-истраживачка организација је члан Универзитета у Београду иако не учествује непосредно у организовању и извођењу редовне наставе. Научни кадар Института чине: 1 академик, 20 доктора наука међу којима има универзитетских професора, 40-ак магистара и искусних истраживача сарадника. Сарадници Центра за роботику Института Михајло Пупин с научним звањима учествују у настави на Универзитетима у Србији на пост-дипломским студијама или као гостујући предавачи на страним универзитетима у Европи. Академски рад са студентима подразумева и стручно-саветодавни и менторски рад на изради и одбрани академских теза – дипломских, мастер и докторских. У том смислу Центра за роботику је отворен за сарадњу према свим Универзитетима у Србији на којима се изучава област роботике у свим њеним аспектима. Позивају се студенти са универзитета да у договору са својим предметним наставницима на матичним одсецима дођу у наш Центар ради избора и дефинисања интересантних стручно-научних тема за своје дипломске, мастер и докторске радове. Треба напоменути да према Статуту о највишем образовању квалификовани научни радници из истраживачких института, какав је и институт Михајло Пупин, могу бити ко-ментори одговарајућих академских радова и суштински руководиоци истраживачког рада у оквиру одговарајућих теза. Такође, према Статуту научни радници могу учествовати у одбрани и стицању највиших академских звања која се додељују у нашој земљи. У контексту претходног, Центар за роботику нуди студентима универзитета у Србији следећи оквирни списак истраживачких тема за дипломске, мастер и докторске радове-тезе у области роботике:

Програм је бесплатан и најбољи кандидати имају могућности запослења у Центру за роботику након завршетка студија.

Летња школа роботике

У зависности од интерсовања и нивоа знања полазника, могу се организовати летња школа и пракса како за средњошколаце тако и за студенате у циљу непосредног информисања и и популаризације науке и овладавања основама роботике. Програм је намењен младим истраживачима, ентизијастима којима бављење роботиком представља хоби и жељу да у овој области наставе своје образовање. Школа има интернационални карактер и насатаве се може изводити на матерњем језику и енглеском. На тај начин жели се подстаћи сарадња и повезивање младих истраживача у раном периоду њиховог образовања и усавршавања. Школа се организује на комерцијалној основи – плаћа се.

Професионалне услуге

Стручњаци из Центра за роботику су један од најкомпетенијих научних и стручних субјеката из области роботике у Србији и земљама у региону. Компететнтност тима роботичара заснована је на богатој научној традицији, на знањима и искуству који су сакупљани више од 40 година. Стручне услуге које се могу добити у нашем Центру обухватају:

Потенцијални партнери

Роботика је област науке и технологије која долази и све више испуњава савремени живот. Њене примене су свим сверама како привредног тако и друштвеног сектора. Као потенцијалне партнере Центра за роботику могу се навести:

Стручњаци Центра за роботику су отворени за сарадњу, нове идеје и предузетништво. Ми смо ту да саслушамо Ваше захтеве и реализујемо Ваше замисли и идеје, дамо савет. Позивамо све који препознају значај и предности примене робота – паметних машина да се јаве да радимо заједно.