Контакт

Особе за контакт: Александар Родић и Душко Катић
Контакт e-mail: aleksandar.rodic@pupin.rs and dusko.katic@pupin.rs
Контакт телефон: +381-(0)11-2776-174
Адреса: Институт Михајло Пупин, Центар за Роботику
Волгина 15, 11060 Београд, Србија

Локација


Видите Лабораторију за роботику на већој мапи