U današnje vreme klasični železnički signali sa sijalicama se zamenjuju LED svetlima kako bi se smanjila potrošnja električne energije i smanjili troškovi održavanja. U Institutu “Mihajlo Pupin” je zbog toga razvijen LED izvor svetlosti LL-000-m (LL-70-m, LL-100-m, LL-136-m, LL-160-m, LL-200-m, LL-210-m, LL-136-m KS) koji se sastoji od sedam nezavisno upravljivih i LED-ova i može da radi u tri režima: dnevnom, noćnom i trepćućem.

led3-3358587        led-indicator-199x300-8611656

LL-000 je LED izvor svetlosti prvenstveno napravljen kao zamena za dvožilne sijalice na SpDrS – 64 relejnoj elektronskoj postavnici.  LL – 000 omogućava potpunu kompatibilnost sa interfejsom sijalica, tj dnevni i noćni režim rada i treperenje, kao i stalnu pomoćnu probnu nit na crvenom pojmu.

Zbog složenih radnih uslova relejne postavnice, LL – 000 ima modularan i fleksibilan dizajn koji može da zadovolji širok spektar radnih uslova, i može da se primeni na različite tipove sistema elektronskih postavnica.

Kada se koristi na uređaju SpDrS -64,  LL – 000 ne zahteva nikakve modifikacije na sistemu elektronske postavnice, osim zamene kućišta sijalica sa LL – 000 ili samo zamene sijalice sa LED modulom. Ovaj slučaj upotrebe se pokazao uspešnim na prugama železnica Srbije gde je instalirano više od 200 komada LL – 000 signala na železničkom koridornom odseku Pančevački most – Pančevo Glavna stanica (Republika Srbija) .

srednji-signal1-4010834     mali-signal3-8857045

Glavna prednost LED signala u odnosu na signal sa sijalicom sa žarnom niti (za SpDrS-64 ili bilo koju drugu relejnu elektronsku postavnicu) je značajno duži životni vek i veća dostupnost, što u velikoj meri smanjuje troškove održavanja.

Razvijena je i verzija LL – 000 – EI da bi se zadovojili različiti elektronski zahtevi elektronske postavnice. Više od 250 komada LL – 000 – EI signala je instalirano u Pančevu Glavnoj stanici ( i LL 136 EI i LL – 70 – EI ) za potrebe integracije sa elektronskom postavnicom SML 400 .

Ovaj slučaj upotrebe potvrđuje prednost modularnog dizajna, jer umanjuje troškove podešavanja LL-000  za različite tipove elektronskih postavnica.

Izvor svetlosti LL – 000 se sastoji od sedam LED dioda visoke struje koje se pojedinačno kontrolišu i nadziru. Svaka LED dioda ima svoj mali, uzani snop zraka, koji značajno pojednostavljuje unutrašnje mehanizme LL – 000 i potvrđuje da nisu potrebna mnogobrojna staklena sočiva i sijalice.

Pošto LL-000 koristi LED diode u boji, nisu potrebni filteri za boju. To znači da nisu mogući signali fantomskih boja.

Više informacija o železničkim LED signalima >>> Railway LED signal 2019 – SR