MMI 10 je sigurnosni komandno-kontrolni sistem –  HMI (Interfejs čovek-mašina)  za upravljanje, nadzor i kontrolu  jednog ili više železničkih sigurnosnih uređaja. Omogućava grafičku vizuelizaciju da bi železnički standardi bili u skladu sa korisničkim interfejsom, a da u isto vreme mogu da se koriste sigurno i jednostavno. MMI 10 se može podešavati i dostupan je na raznim jezicima.

mmi2a-1315074

Više informacija o MMI10 HMI >>>> pdf1-4540165