Osnovna funkcija m2SCD Mobilnog uređaja međusignalne zavisnosti (MUMZ) je primena železničke signalne postavnice na četiri puta vožnje u slučaju kad je primarna sigurnosno-signalna oprema van upotrebe ili ne postoji, npr. u toku modernizacije primarne sigurnosno-signalne opreme.

Osnovna konfiguracija uređaja omogućava upravljanje sa četiri signalna svetla i četiri najavna signala.

Uređaj može da se konfiguriše tako da upravlja manjim brojem ulaznih puteva vožnje ili da se proširi za veći broj puteva vožnje. U tom slučaju svi opisi mogu da se prošire na dodatne ulazne puteve vožnje.

Kompletna oprema se nalazi u standardnom kućištu industrijskog reka od 19″. Kompletan uređaj se sastoji iz sledećeg: baterija, punjač baterije, pretvarač za napajanje signala, senzor osovine i logika za signalnu postavnicu i formiranje i razrešavanje ulaznog puta vožnje.

Upravljačka ploča se koristi za formiranje i razrešavanje ulaznog puta vožnje i za prikaz stanja signala, senzora i sistema. Upravljačka ploča je pokretna i može da se postavi u zatvorenom, ili na odgovarajući upravljački sto nezavisno od kućišta reka (mora da se definiše u projektnoj dokumentaciji).

mumz-orman-2807635                                mumz-pult-2692825

Više informacija>>>>>>   Mini m2SCD – SR