GPS se može koristiti i kao precizan izvor tačnog vremena uz upotrebu konstelacije od 24 satelita koji kruže oko Zemlje. Svaki satelit je opremljen sa dva rubidijumska i dva cezijumska atomska časovnika. Njihov rad se stalno usklađuje sa atomskim časovnicima na zemlji i podešava prema univerzalnom svetskom vremenu UTC (Universal Coordinated Time).
Ako je za rad vašeg sistema neophodna preciznost i savršena sinhronizacija poverite najpreciznijem i najpouzdanijem „čuvaru tačnog vremena“ GPS-u da upravlja njegovim radom.
GPS Sat realnog vremena, proizvod Instituta „Mihajlo Pupin“, koristi GPS satelitske signale da utvrdi tačno vreme i datum, obezbeđujući preciznost atomskog časovnika za delić njegove cene. On objedinjuje GPS prijemnik i kvalitetan, stabilan oscilator.
Institutski GPS Sat daje sledeće signale sinhronizovane sa UTC standardom i 50 nanosekundi tačnosti:

 • 1 pps (puls u sekundi)
 • 1 ppm (puls u minuti)
 • 1 pph (puls po satu)
 • Tačno vreme i datum vrednosti u ASCII formatu (pogodan za distribuciju putem RS232 i RS485 interfejsa)

Signali tačnog vremena generisani na RS485 interfejsima su galvanski izolovani i omogućavaju preciznost i savršenu sinhronizacija više uređaja na rastojanjima do par kilometara.
GPS se već koristi za određivanje tačnog vremena kod bežičnih mreža i u globalnom prenosu podataka:

 • Mreže mobilne telefonije i pejdžing sistema – za vremensko raspoređivanje prenosa podataka i signala između repetitora,
 • Banke – za beleženje vremena transakcija
 • Elektrodistributivna preduzeća – za beleženje trenutaka određenih događaja, kako bi se na osnovu toga utvrdio uzrok kvara

GPS Sat primenu nalazi i u računarskim i Internet aplikacijama:

 • Dodavanje podataka o vremenu transakcije za finansijske i e-commerce transakcije
 • Računarske mreže u kompanijama
 • Obračunavanje usluga Internet provajdera
 • Sinhronizacija mrežnih rutera, itd