Prof. dr Đuro Kutlača, naučni savetnik, predsednik NV

Prof. dr Sanja Vraneš, naučni savetnik

Dr Aleksandar Rodiċ, naučni savetnik

Dr Mirjana Filipović, naučni savetnik

Dr Željko Despotović, naučni savetnik

Dr Borislav Đorđeviċ, naučni saradnik

Dr Ljubiša Jovanović, naučni saradnik

Dr Aleksandar Ribić, viši naučni saradnik

Dr Vladimir Kvrgić, naučni savetnik

Dr Goran Dimić, naučni saradnik

Dr Valentina Janev, naučni saradnik

Dr Dušica Semenčenko, naučni saradnik

Dr Nikola Tomašević, naučni saradnik

Dr Iva Salom, naučni saradnik

Dr Nikola Zogović, naučni saradnik

Dr Lazar Berbakov, naučni saradnik

Dr Đorđe Urukalo, naučni saradnik

Dr Sanja Popović-Pantić, naučni saradnik

Dr Marija Mosurović Ružičić, naučni saradnik

Dr Marko Ristić, naučni saradnik

Dr Slavica Boštjančič Rakas, naučni saradnik

Dr Sonja Dimitrijević, naučni saradnik

 

Doktori nauka koji nisu članovi Naučnog veća

Dr Vladan Batanoviċ

Dr Dragan Radojeviċ, naučni savetnik

Prof. dr Gordana Radivojević, naučni savetnik

Dr Slobodan Bojanić

Dr Ana Divac Šarić

Dr Marija Tomić

Dr Sofija Spasojević

Dr Marko Batić

Dr Dijana Štrbac

Dr Draško Furundžić

Dr Ninel Čukalevski, naučni savetnik

Dr Vladimir Krstić, naučni saradnik

Dr Miloš Jovanović, naučni saradnik