Vladimir_KrsticCV
Kontakt informacije
Titula, ime i prezime Dr Vladimir R. Krstić, dipl. ing. 

naučni saradnik

Preuzmite CV

Publikovani radovi i tehnička rešenja

Telefon +381 11 6775 460, +381 69 8776303
E-pošta vladimir.krstic@pupin.rs
Adresa Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja Oblasti istraživanja:

 • Telekomunikacioni sistemi
 • Digitalno procesiranje signala
 • Adaptivna ekvalizacija telekomunkacionog kanala.
Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima
Član Upravnog odbora Instituta „Mihajlo Pupin“ od 1994. do 1996. godine. Pomoćnik direktora preduzeća IMP-Telekomunikacije d.o.o.  od 1996. do 2002. godine.

Član Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske telekomunikacije i poštanske usluge Republike Srbije, RATEL.

Članstvo u strukovnim organizacijama:

 • Senior Member of the IEEE, 2018
 • Član Društva za telekomunikacije – Beograd
 • Član Inženjerske komore Srbije od 2004. godine
 • Član Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske telekomunikacije i poštanske usluge Republike Srbije, RATEL.
Objavljeni radovi i učešće na projektima
Naučno-stručni radovi, projekti, tehnička rešenja i uređaji:

 • Objavio  preko 30 naučnih i stručnih radova
 • Saradnik na preko 20 istraživačko-razvojnih projekata u oblasti procesiranja telekomunikacionih signala, projektovanja korporativnih mreža za prenos podataka i javnih telekomunikacionih sistema
 • Učestvovao u razvoju 8 uređaja, ima priznat nacionalni patent, razvio preko 25 tehničkih rešenja.
 • Rukovodilac projekta TR 32037, „Razvoj robusnih sistema za prenos podataka i njihova primena u korporativnim mrežama“, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoškog razvoja Republike Srbije, 2011-2018.

Prezentacija u okviru Seminara Naučnog veća (28.3.2017.):Adaptivna ekvilizacija telekomunikacionog kanala zasnovana na statističkim karakteristikama primenjenog signala pdf

Obrazovanje
Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
Naslov disertacije Novi algoritmi za adaptivnu ekvalizaciju telekomunikacionih kanala na osnovu statističkih karakteristika signala pdf
Datum odbrane Jul 2009.
Zvanje Doktor elektrotehničkih nauka
  Magistratura
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
Naslov teze Optimalna ekvalizacija kanala i estimacija faze nosioca u sistemu za prenos podataka
Mesto i datum odbrane Decembar 1990.
Zvanje Magistar elektrotehničkih nauka
  Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
Godina diplomiranja 1978.
Zvanje Diplomirani inženjer elektrotehnike, elektronika/telekomunikacije