Innovation policy learning from Norway in Western Balkans-WBinNO

Opšti cilj WBinNO projekta je da pomogne kreatorima politika u zemljama Zapadnog Balkana da razviju i primene inovacione politike putem identifikovanja odgovarajućih “dobrih” praksi u drugim zemljama i kroz analizu svojih inovacionih sistema u nastajanju. Ove zemlje zavise od stvaranja, transfera i korišćenja znanja kako bi išle u korak sa tehnološkim liderima kao što je Norveška. Uspeh zavisi od razvoja i implementacije novih institucija i instrumenata politike koji su u skladu sa potrebama lokalne privrede.

Identifikovanje primera dobre prakse u podršci održivom ekonomskom razvoju i izjednačavanje, zavisi od toga koliko kreatori politika razumeju inovacioni sistem, uključujući njegove ekonomske, političke i kulturne institucije i relevantne instrumente politike. U ovom projektu Norveška obezbeđuje model ili okvir u kom se mogu identifikovati “dobri” primeri politika i učenja o politikama. Norveška privreda je zasnovana na resursima i vođena znanjem što je relativno egalitarno, homogeno i bazirano na poverenju. Ona predstavlja dobar primer za učenje politika kroz iskustvo i korišćenje ekspertize iz brojnih izvora, uključujući ekonomske nauke. Zemlje Zapadnog Balkana mogu imati koristi od ovog ogromnog iskustva, uprkos različitosti zemalja u regionu.

Projekat se sastoji od dva radna paketa: 1) analiza različitih inovacionih sistema u regionu Zapadnog Balkana, uključujući formalne (pravni sistem) i neformalne (kulturni sistem) institucionalne aranžmane društva i 2) studija razvoja inovacione politike, uključujući integraciju različitih instrumenata politike u koherentni politički-miks i učenje o politici. Korišćeno je mnoštvo metoda kako bi se omogućilo bolje razumevanje kako su različiti subjekti povezani sa inovacionim sistemom kao celinom.