Događaji

Otvoren je poziv za učešće u novom MBSDr programu za razvijanje menadžerskih veština kod istraživača i naučnika, koji se organizuje u okviru projekta Pacinno. Program je podeljen u dva bloka koji će se održati u Sloveniji, u oktobru i novembru 2015. godine.   Više informacija, kao MBSDr program – druga generacija

Institut "Mihajlo Pupin" i "IMP-Telekomunikacije" od 23. do 26. septembra nastupaju na 112 EXPO, jedinstvenom regionalnom sajamskom i konferencijskom dogadaju o primeni savremenih tehnologija u funkciji prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlju na radu. Nastup Predstavljanje programa za delovanje u vanrednim situacijama na sajmu 112 EXPO

Poslovi

Drugi o nama


27. maj 2016.

2. decembar 2015.

29. novembar 2015.