Događaji

U okviru projekta za saradnju u oblasti inovacija Pacinno (Platform for trans Academic Cooperation in Innovation) koji se sprovodi u osam zemalja Jadranske regije, Institut „Mihajlo Pupin“ organizovao je prvu „Public Policy” konferenciju „Inovacije u Srbiji - izazovi i mogućnosti“ u Konferencija „Inovacije u Srbiji – Izazovi i mogućnosti“

Otvoren je poziv za učešće u novom MBSDr programu za razvijanje menadžerskih veština kod istraživača i naučnika, koji se organizuje u okviru projekta Pacinno. Program je podeljen u dva bloka koji će se održati u Sloveniji, u oktobru i novembru 2015. godine.   Više informacija, kao MBSDr program – druga generacija

Poslovi

Drugi o nama


8. februar 2018.

3. april 2017.

28. decembar 2016.