Naučno veće

Prof. dr Djuro Kutlača, naučni savetnik, predsednik NV

Prof. dr Sanja Vraneš, naučni savetnik

Dr Dragan Radojeviċ, naučni savetnik

Dr Ninel Čukalevski, naučni savetnik

Dr Duško Katiċ, naučni savetnik

Dr Aleksandar Rodiċ, naučni savetnik

Dr Vladan Batanoviċ, viši naučni saradnik

Dr Mirjana Filipović, viši naučni saradnik

Prof. dr Gordana Radivojević, naučni savetnik

Dr Željko Despotović, viši naučni saradnik

Dr Ljubiša Jovanović, naučni saradnik

Dr Aleksandar Ribić, naučni saradnik

Dr Borislav Djordjeviċ, naučni saradnik

Dr Goran Dimić, naučni saradnik

Dr Valentina Janev, naučni saradnik

Dr Vladimir Krstić, naučni saradnik

Dr Dušica Semenčenko, naučni saradnik

Dr Slavica Boštjančić Rakas, naučni saradnik

Dr Jelena Vasiljević, naučni saradnik

Dr Miloš Jovanović, naučni saradnik

Dr Nikola Tomašević, naučni saradnik

Dr Bogdan Pavković, naučni saradnik

Dr Nikola Zogović, naučni saradnik

 Dr Lazar Berbakov, naučni saradnik

 

Doktori nauka koji nisu članovi Naučnog veća

Dr Božidar Levi

Dr Slobodan Bojanić

Dr Sanja Popović-Pantić

Dr Đorđe Urukalo

Dr Marija Mosurović – Ružičić