Vladimir_KrsticCV    
Kontakt informacije    
Titula, ime i prezime   Dr Vladimir R. Krstić, naučni saradnik

Preuzmite CV

Publikovani radovi i tehnička rešenja

Telefon   +381 11 6775 460
E-pošta   vladimir.krstic@pupin.rs
Adresa   Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja   Oblasti istraživanja:

 • Digitalne komunikacije
 • Teorije informacija i estimacije
 • Digitalno procesiranje signala
 • Adaptivna ekvalizacija telekomunkacionog kanala.
Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima
  Član Upravnog odbora Instituta „Mihajlo Pupin“ od 1994. do 1996. godine.

Pomoćnik direktora preduzeća IMP-Telekomunikacije d.o.o.  od 1996. do 2002. godine.

Članstvo u strukovnim organizacijama:

 • Član IEEE Communications Society od 1997. godine
 • Član Društva za telekomunikacije – Beograd
 • Član Inženjerske komore Srbije od 2004. godine
 • Član Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske telekomunikacije i poštanske usluge Republike Srbije, RATEL.
Objavljeni radovi i učešće na projektima
 

Naučno-stručni radovi, projekti, tehnička rešenja i uređaji:

 • Objavio  preko 30 naučnih i stručnih radova
 • Saradnik na preko 20 istraživačko-razvojnih projekata u oblasti procesiranja telekomunikacionih signala, projektovanja korporativnih mreža za prenos podataka i javnih telekomunikacionih sistema
 • Učestvovao u razvoju i implementaciji preko 25 tehničkih rešenja i 8 uređaja. 

Rukovodilac projekta TR 32037, „Razvoj robusnih sistema za prenos podataka i njihova primena u korporativnim mrežama“, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoškog razvoja Republike Srbije, 2011-2018.

Prezentacija u okviru Seminara Naučnog veća (28.3.2017.):Adaptivna ekvilizacija telekomunikacionog kanala zasnovana na statističkim karakteristikama primenjenog signala pdf

Obrazovanje

   
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
Naslov disertacije   Novi algoritmi za adaptivnu ekvalizaciju telekomunikacionih kanala na osnovu statističkih karakteristika signala pdf
Datum odbrane   Jul 2009.
Zvanje   Doktor elektrotehničkih nauka
    Magistratura
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
Naslov teze   Optimalna ekvalizacija kanala i estimacija faze nosioca u sistemu za prenos podataka
Mesto i datum odbrane   Decembar 1990.
Zvanje   Magistar elektrotehničkih nauka
    Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
Godina diplomiranja   1978.
Zvanje   Diplomirani inženjer elektrotehnike, elektronika/telekomunikacije