Vladimir Krstić

 Vladimir_KrsticCV    
Kontakt informacije    
Titula, ime i prezime   Dr Vladimir R. Krstić, naučni saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon   011/6775 460
E-pošta   vladimir.krstic@pupin.rs
Adresa   Volgina 15, 11060 Beograd
Oblasti rada i interesovanja   Oblasti istraživanja:

  • Adaptivna ekvalizacija telekomunikacionog kanala
  • Blaind ekvalizacija i identifikacija sistema
  • Softverski definisan radio.
Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima
  Član Upravnog odbora Instituta „Mihajlo Pupin“ od 1994. do 1996. godine.

Pomoćnik direktora preduzeća IMP-Telekomunikacije d.o.o.  od 1996. do 2002. godine.

Članstvo u strukovnim organizacijama:

  • Član IEEE Communications Society od 1997
  • Član Društva za telekomunikacije – Beograd
  • Član stručnog saveta RATELA, Regulatorna agencija za elektronske telekomunikacije i poštanske usluge Republike Srbije
  • Član inženjerske komore Srbije od 2004. godine i nosilac licence za projektovanje i izvođenje telekomunikacionih mreža i sistema.
Objavljeni radovi i učešće na projektima
 

Naučno-stručni radovi, projekti, tehnička rešenja i uređaji:

  • Objavio  preko 35 naučnih i stručnih radova
  • Saradnik na preko 20 istraživačko-razvojnih projekata u oblasti procesiranja telekomunikacionih signala, projektovanja korporativnih mreža za prenos podataka i javnih telekomunikacionih sistema.
  • Učestvovao u razvoju i implementaciji preko 25 tehničkih rešenja i 8 uređaja  

Rukovodilac projekta TR 32037, Tehnološki razvoj, Ministarstvo prosvete, nauuke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011-1015.

Prezentacija u okviru Seminara Naučnog veća (28.3.2017.):Adaptivna ekvilizacija telekomunikacionog kanala zasnovana na statističkim karakteristikama primenjenog signala pdf

Obrazovanje

   
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
Naslov disertacije   Novi algoritmi za adaptivnu ekvalizaciju telekomunikacionih kanala na osnovu statističkih karakteristika signala
Datum odbrane   Jul 2009.
Zvanje   Doktor elektrotehničkih nauka
    Magistratura
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
Naslov teze   Optimalna ekvalizacija kanala i estimacija faze nosioca u sistemu za prenos podataka
Mesto i datum odbrane   Decembar 1990.
Zvanje   Magistar elektrotehničkih nauka
    Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/Elektrotehnički fakultet
Godina diplomiranja   1978.
Zvanje   Diplomirani inženjer elektrotehnike, elektronika/telekomunikacije