Valentina Janev

Valentina Janev

Kontakt informacije    
Titula, ime i prezime   Dr Valentina Janev, naučni saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon   011 6774 024
E-pošta   valentina.janev@pupin.rs
Adresa   Volgina 15, 11060 Beograd

Oblasti rada i interesovanja

 

Opšte oblasti: poslovni informacioni sistemi, upravljanje ljudskim resursima, sistemi za podršku odlučivanju, sistemi za upravljanje procesima i znanjem, itd.

Specijalne oblasti: predstavljanje i obrada semantičkog znanja, korišćenje semantičkih tehnologija u oblastima intenzivnog korišćenja znanja, npr. u naučno-istraživačkim organizacijama, adaptivne infrastrukture za kontekstno-osetljive inteligentne sisteme, itd.

Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u stručnim udruženjima

 

Aktivno je učestvovala i učestvuje u komercijalnim projektima iz oblasti projektovanja i implementacije poslovnih informacionih sistema, u podoblasti upravljanja ljudskim resursima. Tehnička rešenja u čijoj realizaciji je učestvovala se aktivno koriste u republičkim organima državne uprave Republike Srbije, kao što su Ministarstvo spoljnih poslova i javno preduzeće „Putevi Srbije“. Radila kao stručni recenzent više međunarodnih časopisa.

Objavljeni radovi i učešće na projektima

  Rezultate dosadašnjih istraživanja objaviila je u 71 naučnom i stručnom radu.

Obrazovanje

   
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu / Elektrotehnički fakultet
Naslov disertacije   Primena semantičkih tehnologija u integraciji i pretraživanju ekspertskih podataka u naučno-istraživačkim organizacijama pdf
Datum odbrane    2011.
Zvanje    Doktor elektrotehničkih nauka
    Magistratura
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Ljubljani/ Elektrotehnički fakultet
Naslov disertacije   Analysis of 3D human arm motion from a monocular image sequence
Datum odbrane    1994.
Zvanje   Magistar računarske tehnike
    Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Ljubljani/ Elektrotehnički fakultet
Godina diplomiranja   1990.
Zvanje   Diplomirani inženjer elektrotehnike