Jelena Vasiljevic

Kontakt informacije

   
Titula, ime i prezime   Dr Jelena Vasiljević, naučni saradnik, docent

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon   064 2218 909
E-pošta    jelena.vasiljevic@pupin.rs
Adresa    Volgina 15, 11060 Beograd

Oblasti rada i interesovanja

 

Razvoj uređaja za prenos govora i podataka radio kanalom.

Razvoj digitalnog uređaja za prenos informacija po vodovima visokog napona.

Razvoj multiplekserskog sistema TZ-600 za prenos signala telezaštite.

Bežične senzorske mreže i daljinsko prikupljanje podataka – osnovi nove poljoprivredne infrastrukture.

Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima

 

Predaje na osnovnim i master studijama na Računarskom fakultetu u Beogradu.

Objavljeni radovi i učešće na projektima

  Publikovala je 14 radova, od kojih su dva rada u međunarodnom časopisu, i od toga jedan rad u vrhunskom međunarodnom časopisu, dva predavanja po pozivu na međunarodnim skupovima štampano u celini, jedno predavanje po pozivu na međunarodnom skupu štampano u izvodu, jedno predavanje sa međunarodnog skupa štampano u celini, 1 rad u domaćem časopisu i 8 radova na domaćim konferencijama.

Obrazovanje

   
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu / Elektrotehnički fakultet
Naslov disertacije   Primena multifraktalne analize mikroskopskih slika u klasifikaciji intraosealnih metastatskih karcinoma
Datum odbrane    2012.
Zvanje    Doktor elektrotehničkih nauka
    Magistratura/Master
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Beogradu/ Elektrotehnički fakultet
Naslov teze    Klasifikacija digitalnih medicinskih slika primenom multifraktalne analize
Datum odbrane    2006.
Zvanje    Magistar računarske tehnike
    Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta    Univerzitet u Beogradu/ Elektrotehnički fakultet
Godina diplomiranja    2000.
Zvanje    Diplomirani inženjer elektrotehnike