Bogdan Pavković

Bogdan Pavkovic

Kontakt informacije    
Titula, ime i prezime   Dr Bogdan Pavković, naučni saradnik

Preuzmite CV i listu relevantnih referenci

Telefon   011 6774 024
E-pošta    bogdan.pavkovic@pupin.rs
Adresa    Volgina 15, 11060 Beograd

Oblasti rada i interesovanja

 

Opšte oblasti: bežične senzorske mreže u realnom okruženju, Internet stvari, bežične ad-hok mreže i sistemi za hibridno pozicioniranje u vanrednim situacijama

Specifične oblasti: protokoli za kontrolu pristupa medijumu, kontrola topologije, rutiranje: geografsko, oportunističko, više-putanja, kvalitet servisa, cross-layer optimizacija, koncepcija i analiza platformi za bežične senzorske mreže u realnom okruženju, primena ad-hok mreža za pomoć pri kriznim situacijama

Organizacione sposobnosti i veštine i članstvo u profesionalnim udruženjima

  Aktivno je učestvovao ili još uvek učestvuje na 4 međunarodna projekta (FP7) u oblasti upravljanja inteligentih komunikacionih gradova, modernih internet arhitektura, kao i telekomunikacija u vanrednim situacijama.

Objavljeni radovi i učešće na projektima

  Objavio je 12 radova u međunarodnim i domaćim časopisima, međunarodnim i domaćim monografijama, kao i na međunarodnim i domaćim konferencijama.

Obrazovanje

   
    Doktorat
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Grenoblu – Francuska
Naslov disertacije   Going towards the future Internet of Things through a cross-layer optimization of the standard protocol suite
Datum odbrane    2012.
Zvanje   Doktor elektrotehničkih nauka
    Master
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta   Univerzitet u Novom Sadu/ Fakultet tehničkih nauka
Naslov disertacije   Eksperimentalna provera potrošnje energije Greedy geografskih algoritama rutiranja u bežičnim senzorskim mrežama 
Datum odbrane    2009.
Zvanje    
    Fakultet
Naziv Univerziteta/Naziv Fakulteta    Univerzitet u Novom Sadu/ Fakultet tehničkih nauka
Godina diplomiranja    
Zvanje    Diplomirani inženjer elektrotehnike