Promocija EDU-LAB projekta na konferenciji „UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA U DOMENU ISTRAŽIVANJA, SOCIJALNIH I TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U DUNAVSKOM REGIONU“

Promocija EDU-LAB projekta na konferenciji „UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA U DOMENU ISTRAŽIVANJA, SOCIJALNIH I TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U DUNAVSKOM REGIONU“

март 7th, 2018

Prof. dr Đuro Kutlača prezentovao je projekat EDU-LAB i njegove dosadašnje rezultate na konferenciji[...]

Kompanijska misija MSP iz Bosne i Hercegovine u Beogradu

Kompanijska misija MSP iz Bosne i Hercegovine u Beogradu

фебруар 6th, 2018

EEN partneri, CIRNT - Institut Mihajlo Pupin i Spoljnotrgovinska komora BiH organizovali su 2.2.2018[...]


NEWGENERATIONSKILLS – Otključavanje potencijala za poslovne i socijalne inovacije u Dunavskom regionu kroz unapređenje znanja i veština mladih

Projekat prepoznaje činjenicu da su lokalne sredine polazne tačke koje treba da podrže i održe razvoj potencijala mladih kroz unapređenje njihovih znanja i veština, i kroz razvoj povoljnog okruženja u okviru kojeg će im biti dostupni alati i pomoć da svoje inovativne ideje pretvaraju u uspešne poslovne poduhvate koji, kao dodatu vrednost, nose izraženu društveno-korisnu komponentu.

Projekat teži ka unapređenju postojećih mehanizama saradnje između ključnih interesnih strana i ciljnih grupa radi stvaranja inovativnog okvira lokalne podrške mladima u formi uspostavljanja (osnivanja) INOVACIONIH LABORATORIJA koje su povezane u transnacionalnu mrežu. Preplitanje inovacija i podrške preduzetništva kod mladih doprinosi prevazilaženju postojećeg jaza između obrazovanja i sposobnosti i veština nove generacije neophodnih u poslovnom svetu neprekidnih promena. Kroz dinamičan paket učenja ovaj novi sistem podrške usmeren je ka mladima (15-29 godina starosti) koji su u procesu ”tranzicije” iz obrazovne institucije  na tržište rada, koji se suočavaju sa životnim karijernim odlukama, i koji su motivisani ali bez dovonjno veština da bi proizveli nove ideje i preduzeli prvi korak ka društveno-odgovornom, transformišućem preduzetništvu.

Ovakva vrsta sistema podrške inovativnosti koja je fokusirana na mlade vodi ka unapređenom ekonomskom učinku i zadržavanju mladih u svojoj državi, a takođe ima uticaja i na lokalno radno i životno okruženje.

Program sufinansira Evropska unija (ERDF i IPA).

Više informacija o projektu: http://www.interreg-danube.eu/newgenerationskills

 

Početak projekta: 01/01/2017

Kraj projekta: 30/06/2019