Edu-lab i strategija kapitalizacije DTP

Dušica Semenčenko predstavila je projekat Edu-lab tokom transnacionalnog radnog sastanka projekta Learning by Doing,  na sesiji posvećenoj kapitalizaciji rezultata DTP projekata. Strategija kapitalizacije DTP-a (u Tematskom polu 9 – Upravljanje obrazovanjem) ova dva projekta smatra komplementarnim u smislu da oba imaju za cilj da se bave istim društvenim izazovima, ali da se fokusiraju na različite nivoe obrazovnih sistema. Ovaj sastanak je bio prvi među potencijalnim zajedničkim aktivnostima.