Vesti

Promocija EDU-LAB projekta na konferenciji „UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA U DOMENU ISTRAŽIVANJA, SOCIJALNIH I TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U DUNAVSKOM REGIONU“

Prof. dr Đuro Kutlača prezentovao je projekat EDU-LAB i njegove dosadašnje rezultate na konferenciji „UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA U DOMENU ISTRAŽIVANJA, SOCIJALNIH I TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U DUNAVSKOM REGIONU“. Konferencija je održana 1. marta 2018. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Događaj je organizovan u okviru DTP projekta Excellence-in-ReSTI sa ciljem da podstakne diskusiju među relevantnim stejkholderima u Dunavskom regionu u vezi savladavanja glavnih prepreka za povećanje kvaliteta upravljanja projektima iz domena istraživanja, socijalnih i tehnoloških inovacija. Učesnici konferencije su bili donosioci odluka, univerziteti, istraživačko-razvojne organizacije, kao i uspešni projektni menadžeri inovacionih projekata. U toku diskusije, učesnici su koristili svoje znanje i iskustvo kako bi pomogli mladim projektnim menadžerima iz regiona da pretvore svoje ideje u socijalno i ekonomski uspešne projekte.

Kompanijska misija MSP iz Bosne i Hercegovine u Beogradu

EEN partneri, CIRNT - Institut Mihajlo Pupin i Spoljnotrgovinska komora BiH organizovali su 2.2.2018. kompanijsku misiju MSP iz BiH u Beogradu u okviru koje su održani B2B poslovni razgovori  i radionica „Kako postići bolji kvalitet života kroz balans poslovnog i ličnog života“. Ovaj događaj je rezultat prve konferencije o ženskom preduzetništvu u BiH i brokerskog događaja koji su održani u decembru prošle godine u Banja Luci. Kompanijska misija kolega iz BiH u Beogradu bila je uspešna, jer je brokerski događaj već rezultirao jednim partnerskim sporazumom između Eko Teh iz Sarajeva i Milovanović d.o.o iz Prijepolja.

EEN – Kompanijska misija preduzeća iz Dalarne iz Švedske

Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije – IMP, 24.10.2017. bio je domaćin kolegama iz Evropske mreže preduzetništva - EEN iz Dalarne iz Švedske i nekolicini njihovih preduzeća, kao i predstavnicima Abasade Švedske u Beogradu. Goste je ispred IMP pozdravio Jovan Kon. Međusobno upoznavanje, razmena informacija i poslovni razgovori srpskih i švedskih firmi čije su poslovne aktivnosti vezane za različite ekološke aspekte, bili su osnovni sadržaj ove misije. Razgovori su bili veoma uspešni, i po rečima naših firmi za njihovo poslovanje korisni. Nadamo se da će neki od uspostavljenih poslovnih kontakata u bližoj budućnosti uroditi i dubljom poslovnom saradnjom.

Inovativno preduzetništvo žena i mladih

Međunarodna konferencija i poslovni susreti u okviru Dunavskog biznis foruma

Beograd 5.10.2017. godine – U prepunoj velikoj sali Master centra u Novom Sadu održana je Međunarodna konferencija „Inovativno preduzetništvo žena i mladih” na kojoj su učešće uzele preduzetnice i mladi iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Mađarske. Nakon konferencije održani su i poslovnih susreti, a sve to u organizaciji Instituta „Mihajlo Pupin“ i EEN - Evropske mreže preduzetništva Srbije, Makedonije, Hrvatske, Mađarske i BIH – Republike Srpske, a uz podršku Udruženja poslovnih žena Srbije. Uspešne mlade ali i iskusne preduzetnice iz regiona podelile su sa prisutnima svoje primere iz prakse, informacije o podsticajima, izvorima finansiranja, udruživanju, a predstavnici opština i institucija dali su primere kako se na lokalnom nivou može podstaći preduzetništvo mladih sa višestrukim efektima na privredu. Korisne informacije sa prisutnima je podelila gošća iz Mađarske, Monika Mesaroš, zvanični evaluator MSP instrumenata H2020 i potpredsednica AGRO IT Klastera, i dala uputstva koji su inovativni programi atraktivni EU komisiji za finansiranje. O novom projektu unapređenja mladih kompanija u Srbiji pričala je Jovana Stanojević iz Privredne komore Srbije. Adam Polgar podelio je sa prisutnima iskustva opštine Ujbuda iz Budimpešte a Vladimir Nikić je predstaviio program Erasmus za mlade preduzetnike, Business Inkubator Novi Sad. Emilija Skočibušić iz Naučno-tehnološkog parka Varaždin podelila je iskustva iz dva projekta: jedan koji je posvećen podsticanju preduzetništva mladih i drugi koji je tek počeo, a usmeren je na podršku ženskim firmama da u većoj meri koriste sredstva EU namenjena unapredjenju inovativnosti korišćenjem specijalnog programa MSP instrument koji je na raspolaganju inovatinvnim firmama u okviru programa Horizont 2020. - Zadovoljna sam posećenošću konferenciji jer je sala bila ispunjena do poslednjeg mesta, a veliki broj realizovanih B2B sastanaka me posebno čini ponosnom jer su naši napori da na ovaj način povezujemo preduzetnike očigledno prepoznati. Razmena konkretnih praksi i informacija je ispunila naš cilj, verujem da su učesnici konferencije otišli odavde bogatiji za mnoga saznanja koja će moći da primene u poslovanju, inspirisani za nove poduhvate, a mnogi i sa stečenim novim poslovnim partnerima i dogovorenom saradnjom – izjavila je dr Sanja Popović Pantić, naučni saradnik u Institutu Mihajlo Pupin i koordinatorka sektorske grupe za žensko preduzetništvo Evropske mreže preduzetništva.    

Regionalna konferencija Evropske mreže preduzetništva

Portorož, 28-29. septembar 2017. U okviru projekta Evropska mreža preduzetništva, održana je redovna regionalna konferencija svih konzorcijuma iz regiona Balkana. U ime srpskog konzorcijuma i IMP-a, prezentaciju su imali dr Sanja Popović-Pantić i dr Đuro Kutlača. Dr Sanja Popović-Pantić je predstavila sinergiju aktivnosti na EEN projektu i na projektu „Veštine nove generacije“ (New Genration Skills) koji je namenjen mladim preduzetnicima i koji, takođe, realizuje Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije, u okviru Dunavskog transnacionalnog programa.

Prezentacija dr Sanja Popović-Patntić: The Case study of the Synergy between Danube Transnational Program and COSME program in the EEN project at the regional level

Dr Kutlača je predstavio aktivnosti IMP-a u oblasti prirpeme Strategije pametne specijalizacije osvrnuvši se na aktuelnu politiku Evropske komisije koja odnedavno stavlja fokus na industrijsku inovacionu politiku umesto ranijeg pristupa kada je industrijska politika razdvajana od inovacione.

Dr Đuro Kutlača: O  pripremama za uvođenje pametne specijalizacije u Srbiji

Neformalno druženje tima IMP-a sa gospodinom Žozeom Puipelom, direktorom COSME programa

u Izvršnoj agenciji za mala i srednja preduzeća pri Evropskoj komisiji (EASME)

Edu-lab i strategija kapitalizacije DTP

Dušica Semenčenko predstavila je projekat Edu-lab tokom transnacionalnog radnog sastanka projekta Learning by Doing,  na sesiji posvećenoj kapitalizaciji rezultata DTP projekata. Strategija kapitalizacije DTP-a (u Tematskom polu 9 – Upravljanje obrazovanjem) ova dva projekta smatra komplementarnim u smislu da oba imaju za cilj da se bave istim društvenim izazovima, ali da se fokusiraju na različite nivoe obrazovnih sistema. Ovaj sastanak je bio prvi među potencijalnim zajedničkim aktivnostima.

24. naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“

Na Srebrnom jezeru će se od 4. do 7. septembra 2017. godine održati 24. naučni skup „Tehnologija, kultura i razvoj“. I ove godine su predložene tri osnovne teme za rad konferencije. Prijave za učešće mogu se slati na adresu cirnt@pupin.rs do 17.8.2017.

Sastanak i radionica projekta EDU-LAB

U Institutu Mihajlo Pupin je 30. i 31. maja održan drugi sastanak  partnera EDU-LAB projekta, koji  učestvuju u aktivnostim radnog paketa koji se odnosi na anlizu modela po kojima funkcionišu odnosi između institucija visokog obrazovanja i poslovnog sektora u Dunavskom regionu, kao i na izradu oruđa za unapređenje znanja i veština stejkholdera u ovoj oblasti. Drugog dana je održana radionica za stejkholdere.

Završna konferencija projekta TRAFOON

Članovi tima CIRNT na FP7 projektu TRAFOON, učestvovali su na završnoj konferenciji  koja je održana 19. i 20. oktobra u Briselu. Ovo  je u stvari bila zajednička konferencija projekata TRAFOON i TRADEIT, koji su na komplementaran način istraživali mogućnosti za transfer tehnologija i jačanje inovacionih sistema u oblasti tradicionalne hrane. Metodološki pristup oba projekta bio je odozdo na gore, tako da je u aktivnosti projekata bilo uključeno više stotina MSP, a kao krajnji rezultat definisana je zajednička evropska Strateška istraživačka i inovaciona agenda u oblasti tradicionalne hrane. trafoon01 trafoon02  

Regionalna konfrencija partnera EEN iz jugoistočne Evrope

U Ohridu je 4-5. oktobra 2016. godine održana Regionalna konferencija EEN, na kojoj su učestvovali predstavnici partnerskih organizacija iz zemalja bivše Jugoslavije. Ovo je bila izvanredna prilika za razmenu iskustava i planiranje dalje saradnje u regionu, budući da najviše rezultata  na projektu potiče iz ovakve saradnje. Na konferenciji su predstavljeni i najbolji poslovni  i tehnološki profili pa je to bila prilika i za poslovne razgovore u ime klijenata EEN.

20161004_122750 Sanja Popović-Pantić je na konferenciji predstavila rezultate sektorske grupe EEN za žensko preduzetništvo koja je tokom 2015. godine bila među grupama sa najboljim rezultatima.

User comments