• Međunarodni tim projekta Eval-inno na sastanku programskog odbora u Institutu, u oktobru 2012.

  • Zaštita intelektualne svojine održan u Institutu 2011

  • Rad na bazi podataka naučnih publikacija iz Srbije koja će poslužiti za mapiranje srpske nauke

 
imp Institut Mihajlo Pupin

Vodeća naučnoistraživačka organizacija u informacionim i komunikacionim tehnologijama (ICT) i najveći i najstariji institut u jugoistočnoj Evropi.
www.pupin.rs

eenEvropska mreža preduzetništva

Najveća evropska mreža za poslovnu podršku koja nudi raznoliku pomoć malim i srednjim preduzećima u Evropskoj uniji i šire. CIRNT je partner u srpskom konzorcijumu Evropske mreže preduzetništva. Više…

mapMapiranje oblasti nauka i tehnologia

Prvi put u Srbiji biće moguće da se naprvi nacionalni izveštaj o naučnim, tehnološkim i inovacionim indikatorima sa mapom najzastupljenijih naučno-tehnoloških oblasti Srbije. Više…

Ukratko o nama

Centar za istraživanje nauke i tehnologije (CIRNT) je interdisciplinarni tim stručnjaka koji se bavi razvojem i unapređenjem nacionalnog inovacionog sistema Srbije.

  • Naše aktivnosti odvijaju se kroz projekte, predavanja, konsalting, naučne skupove.

Korisnici naših usluga su ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, obrazovanje, ekonomiju, druge vladine agencije i institucije, preduzeća kako mala i srednja tako i velika, kao i pojedinci zainteresovani za edukaciju u ovoj oblasti, poslovna udruženja i druge nevladine organizacije.

  • CIRNT je partner u srpskom konzorcijumu Evropske mreže preduzetništva
Naši projekti

Promocija EDU-LAB projekta na konferenciji „UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA U DOMENU ISTRAŽIVANJA, SOCIJALNIH I TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U DUNAVSKOM REGIONU“

Promocija EDU-LAB projekta na konferenciji „UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA U DOMENU ISTRAŽIVANJA, SOCIJALNIH I TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U DUNAVSKOM REGIONU“

март 7th, 2018

Prof. dr Đuro Kutlača prezentovao je projekat EDU-LAB i njegove dosadašnje rezultate na konferenciji[…]

Kompanijska misija MSP iz Bosne i Hercegovine u Beogradu

Kompanijska misija MSP iz Bosne i Hercegovine u Beogradu

фебруар 6th, 2018

EEN partneri, CIRNT – Institut Mihajlo Pupin i Spoljnotrgovinska komora BiH organizovali su 2.2.2018[…]

Arhiva vesti