Akreditovano kontrolno telo za ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata

Institut „Mihajlo Pupin“ d.o.o. je, Rešenjem republičkog Ministarstva za rudarstvo i energetiku od 19. aprila 2017. godine, imenovan za Telo za ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata u skladu sa Pravilnikom o zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata. Ocenjivanje usaglašenosti, odnosno postupke: pregled tipa, izdavanje deklaracije o usaglašenosti sa tipom i pojedinačnu verifikaciju, sprovodiće Centar za gasnu tehniku koji kao sastavni deo Instituta „Mihajlo Pupin“ d.o.o. uspešno radi više od dvadeset godina.

Ovim je zaokružena poslovna aktivnost Centra za gasnu tehniku koji je svoju Laboratoriju akreditovao kod Akreditacionog tela Srbije prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 još davne 2002. godine. Tri godine nakon toga uspešno je obavljena akreditacija Centra za gasnu tehniku kao Kontrolne organizacije prema standardu SRPS ISO/IEC 17020, takođe kod Akreditacionog tela Srbije.

Ocena usaglađenosti gasnih aparata i uređaja je uslov da se ti proizvodi nađu na srpskom tržištu bez obzira na to da li se kod nas proizvode ili se uvoze. Posle svake uspešno obavljene ocene usaglašenosti nekog gasnog aparata, na njega se postavlja srpski znak usaglašenosti (tri znaka A) sa brojem Imenovanog tela.

                                          kontrolno    Clipboard01