CIGRE SRBIJA 2015

CIGRE Srbija, kao jedan od 58 nacionalnih komiteta Međunarodnog saveta za velike električne mreže CIGRE Paris, je organizovala svoje 32. savetovanje na Zlatiboru od 17. do 21. maja. Generalni pokrovitelji ovogodišnje manifestacije su bili: Ministarstvo rudarstva i energetike, Elektroprivreda Srbije i Elektromreža Srbije. Veliki broj domaćih i stranih kompanija je svoje proizvode predstavio kroz sponzorski program i na tehničkoj izložbi CIGRE Srbija EXPO 2015, а među njima i naše preduzeće IMP – Automatika.

20150520_101518

U toku Savetovanja održana je i Skupština CIGRE Srbija, na kojoj je naš saradnik mr Ninel Čukalevski izabran za potpredsednika CIGRE Srbija, a u  znak priznanja i zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i doprinos razvoju CIGRE Srbija kolegi mr Goranu Jakupoviću je uručena Plaketa za rad u organizaciji CIGRE Srbija.

Stručne aktivnosti CIGRE Srbija odvijale su se u okviru 16 studijskih komiteta, a na Savetovanju bilo prijavljeno preko 160 radova.

Saradnici Instituta „Mihajlo Pupin“ su učestvovali sa sledećim radovima:

Grupa B3

POSTROJENJA

 R B3 05

Projektovanje, izgradnja i puštanje u rad fotonaponske elektrane – FNE “PUPIN” – Goran Pernić, Aleksandar Car: Institut “Mihajlo Pupin”

GRUPA B4

HVDC i Energetska Elektronika

R B4 01

Metodologija i način elektrotermičkog testiranja visokonaponski visokofrekventnih jedinica za napajanje elektrostatičkih filtara – Dr Željko V. Despotović, Institut „Mihajlo Pupin“, Prof.dr Slobodan Vukosavić, Nikola Z.Popov, Dragan Mihić, ETF Beograd

Grupa C2

UPRAVLJANJE I EKSPLOATACIJA EES

R C2 06

Implementacija grupnog regulatora aktivne snage na HE ĐERDAP 1 – Goran Jakupović, Milisav Bogdanović, Ninel Čukalevski, Damjana Dimitrijević, Marko Pavlović: Institut “Mihajlo Pupin”; Zoran Bojanić: EPS – HE Đerdap; Nikola Obradović, Mirela Đurđević: JP Elektromreža Srbije

Grupa D2

INFORMACIONI SISTEMI I TELEKOMUNIKACIJE

R D2 01

Zaštita informacija i mrežne infrastrukture u sistemu za određivanje dozvoljenog strujnog opterećenja dalekovoda – Slavica Boštjančič Rakas, Valentina Timčenko, Željko Stojković, Jovanka Gajica, Milenko Kabović: Institut “Mihajlo Pupin”

R D2 07

Modeli određivanja kritičnih raspona nadzemnih vodova za DLR sisteme koji mere karakteristiku provodnika u jednoj tački – Milenko Kabović, Anka Kabović, Jovanka Gajica, Vladislav Sekulić, Željko Stojković: Institut “Mihajlo Pupin”

R D2 12

Proširenje sistema daljinskog upravljanja srednjenaponskom mrežom na konzumnom području “Elektrodistribucije Sombor” – Matija Živanović, Aleksandar Car, Đorđe Janković, Dragana Glišić: Institut “Mihajlo Pupin”

R D2 13

Softverski alati za automatsku konfiguraciju Atlas Max distribuiranih upravljačkih sistema  – Dragana Glišić, Vladimir Nešić, Nikola Jevtović, Miloš Stanković, Božidar Levi: Institut “Mihajlo Pupin”

R D2 14

Realizacija algoritma za prijem  „goose“ poruka – Anka Kabović, Milenko Kabović, Vladimir Čelebić: Institut “Mihajlo Pupin”

R D2 15

Web aplikacije visoke dostupnosti u SCADA/EMS sistemima – Nikola Stojaković, Mladen Nikolić, Aleksandar Mihajlov: Institut “Mihajlo Pupin”

R D2 16

Analiza proizvodnje krovne fotonaponske elektrane – Radomir Stamatović, Aleksandar Car: Institut “Mihajlo Pupin”

R D2 17

Primena Linux „High Availability“ softvera u arhivskom podsistemu SCADA/EMS sistema – Mladen Nikolić, Aleksandar Mihajlov, Radomir Stamatović: Institut “Mihajlo Pupin”

R D2 19

Implementacija, testiranje i puštanje u rad SMM blok regulatora u NDC Srbije u okviru modernizacije i dogradnje postojećeg SCADA/EMS sistema –  Mirela Đurđević, Zoran Rudić, Nikola Obradović, Nada Turudija: JP Elektromreža Srbije Goran Jakupović, Ninel Čukalevski: Institut “Mihajlo Pupin”

 

Na IV Savjetovanju CG KO CIGRE koje je održano u Institutu “Dr Simo Milošević” u Igalu, od 11 – 14.05.2015. održane su prezentacije sledećih referata naših saradnika:

STK C2

Eksploatacija i upravljanje EES

R C2 – 05

Novi SCADA/EMS sistem u Nacionalnom Dispečerskom Centru Elektromreže Srbije – Miloš Stojić, Goran Jakupović, Ninel Čukalevski – Institut „Mihajlo Pupin“, Univerzitet u Beogradu; J. Veselinović – JP EMS Beograd

R C2 – 09

Implementacija i testiranje AGC regulatora S MM bloka u NDC Srbije u okviru modernizacije i dogradnje postojećeg SCADA/EMS sistema - Mirela Đurđević, Zoran Rudić, Nikola Obradović, Nada Turudija -JP Elektromreža Srbije, Beograd; Goran Jakupović, Ninel Čukalevski – Institut „Mihajlo Pupin“, Beograd

STK D2

Informacioni sistemi i telekomunikacije

R D2 – 02

Primena „cloud computing“ pri razvoju SCADA/EMS sistema – Mladen Nikolić, Aleksandar Mihajlov, Aleksandar Cvetković – Institut „Mihajlo Pupin – Automatika“