Doprinos bezbednosti na ZOI u Sočiju

26012014472

Za Zimske olimpijske i paraolimpijske igre u Sočiju, koje se održavaju od 7. do 23. februara 2014, austrijska kompanija Kapsch (KTC Russia) je angažovana na izgradnji i opremanju kompletnog sistema pristupne saobraćajne kontrole olimpijskom naselju i borilištima. Sistem se sastoji od 14 pristupnih tačaka, dva prodajna mesta i centralnog sistema.

Da pristupna kontrola nesmetano funkcioniše i da bezbednost takmičara i posetilaca bude na visokom nivou zaslužan je i Institut “Mihajlo Pupin”. Naime, u sklopu dugogodišnje saradnje koju Institut ima sa Kapšom, našim stručnjacima je povereno da  razviju softver pristupne kontrole, tzv. saobraćajne filtre, zatim softver prodajnih mesta i softver centralnog nadzorno-upravljačkog sistema. Pored toga Institut je dizajnirao celokupan sistem, obavio nadzor nad instalacijom opreme i izradio sva potrebna uputstva za korišćenje.

Sistem se sastoji od 16 saobraćajnih filtara raspoređenih na saobraćajnicama u Sočiju i na okolnim olimpijskim borilištima, koji su GSM mrežom povezani sa kontrolnim centrom u Olimpijskom komitetu. Za ETC identifikaciju vozila koja prolaze kroz kontrolne punktove korišćene su Kapschove antene i OBU, a centralni sistem je baziran na Oracle platformi.

23012014424 (2)(1)