Sajam tehnike 2013

Sajam tehnike 2013 4m

Pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, na 57. Međunarodnom sajmu tehnike, od 13. do 17. maja predstavljena su naučno-tehnološka dostignuća 64 naučne organizacije i institucije. Sajamsku manifestaciju je otvorio Žarko Obradović, ministar prosvete u Vladi Srbije, koji je tom prilikom rekao da je Sajam tehnike i tehničkih dostignuća prilika da proverimo poziciju Srbije u oblasti razvoja novih tehnologija i njihove primene.

Sajam tehnike 2013 3m

Na štandu Instituta „Mihajlo Pupin“ prikazani su najaktuelniji inovativni proizvodi nastali kao rezultat rada na dvadesetak projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Najviše pažnje privukli su sledeći rezultati: Prоtоtip primеnе SOFIA оkružеnjа zа uprаvlјаnjе vаnrеdnim situаciјаmа nа аеrоdrоmu Nikоlа Теslа, Sistеm zа simulаciјu i plаnirаnjе distribuirаnе mikrоmrеžе bаzirаnе nа оbnоvlјivim izvоrimа еnеrgiје, Industriјski prоcеsоr „Qseven ” zаsnоvаn nа prоcеsоru DM8168, Bеžičnа sеnzоrskа mrеžа, Simulаtоr-trеnаžеr tеrmоеnеrgеtskоg blоkа, PowerWeb – Web аplikаciја zа nаdzоr SCADA sistеmа, VIEW sistеm kоnfigurаtоr, projekti iz oblasti telekomunikacija i saobraćaja, itd.

Sajam tehnike 2013m

Sajam tehnike 2013 2m

Takođe, na štandu koji je Centar za robotiku Instituta „Mihajlo Pupin“ delio sa italijanskim partnerima, posebno je bio zapažen robot „DENSO“. Ovaj robot je, uz pomoć kamere, u stanju da prepozna boje, pa zatim da odabere, sakupi i složi kockice u boji italijanske zastave.