Institutu dodeljeno Posebno priznanje Sajma tehnike

Sajam tehnike nagrada

Stručni žiri 57. Međunarodnog sajma tehnike i tehničkih dostignuća dodelio je Institutu „Mihajlo Pupin“ Posebno priznanje „Korak u budućnost“ za sistem za simulaciju i planiranje distribuirane mikro-mreže bazirane na obnovljivim izvorima energije. Ovo rešenje nastalo je kao rezultat rada na projektu TR 32010 Softversko okruženje za inteligentno i adaptivno upravljanje kompleksnim objektima (Software Framework for Intelligent and Adaptive Management of Complex Facilities) kojim rukovodi prof. dr Sanja Vraneš, naučni savetnik.

Priznanje - Sajam Tehnike 2013