IMP-Automatika dobitnik nagrade “Brand Leader Award”

U sklopu 10. Regionalne konferencije o bezbednom i profitabilnom investiranju u energetiku “Balkan-novi evropski izvor energije” koja je održana 20. marta u Sava Centru IMP-Automatika je ponela nagradu “Brand Leader Award”.

Mass Media International i Stručni kolegijum Konferencije je na osnovu opštih kriterijuma i uzimajući u obzir uticaj i doprinos unapređenju energetske efikasnosti, kao i jačanju ugleda energetskog sektora u Regionu, doneo odluku da se IMP-Automatika nađe među najzaslužnijim, najvrednijim i najinovativnijim kompanijama.

Nagradu je u ime preduzeća IMP-Automatika primio direktor mr Milenko Nikolić.

Brand Leader AwardMN

 Brand Leader Award