Isporučena EMC merna oprema i instrumenti

10. januara firma Ibis-Instruments d.o.o. je  isporučila  kompletnu mernu opremu za ispitnu laboratoriju. Po prijemu opreme započeto je  sa instalacijom,  setovanjem i probnim radom.

FIL2093 FIL2113 IMG_0395