IMP-Automatika se predstavila na CIGRE Crna Gora

IMP-Automatika je nastupila kao izlagač, a saradnici ovog preduzeća su učestvovali na II Savjetovanju Crnogorskog komiteta CIGRE koje je održano u  Hotelu Maestral u Pržnom od 16-19. maja.

 

Rad pod naslovom „Nova IT arhitektura i aplikacije EMS sistema za potrebe centara upravljanja prenosnom mrežom“  autora  Gorana Jakupovića, Miloša Stojića i Ninela Čukalevskog izložen je na ovom skupu.