Gender and Interdisciplinary Education for Engineers – GIEE 2011

helena

Međunarodna konferencija na temu „Gender and Interdisciplinary Education for Engineers – GIEE 2011“ održava se u Parizu, 23. i 24. juna. Na konferenciji će biti prezentovani rezultati FP7 projekta HELENA, u kome je Institut Mihajlo Pupin jedan od partnera. Pored toga, diskutovaće se o problemu nedovoljnog broja žena u inženjerstvu, uticaju interdisciplinarnih studija na povećanje broja žena inženjera, kao i opštim metodama za privlačenje žena na inženjerske fakultete. Konferencija je namenjena studentima, profesorima, predstavnicima inženjerskih kompanija za istraživanje i razvoj, i obrazovnih institucija. Svi zainteresovani da prisustvuju konferenciji mogu se registrovati putem web-sajta www.fp7-helena.org/CONFERENCE2011.