IMP-Telekomunikacije pre roka završile ugovorenu proizvodnju 30 uređaja za prenos signala telezaštite tipa TZ-600 za EMS

U oktobru 2009. godine IMP-Telekomunikacije su sklopile ugovor sa preduzećem „Elektromreža Srbije“ (EMS) o proizvodnji i montaži 30 uređaja za prenos signala telezaštite tipa TZ-600. Ugovorom je bila predviđena i dvodnevna obuka za rukovanje i održavanje uređaja.

TZO_Team

Pre dogovorenog roka, 1. aprila je u prostorijama IMP-Telekomunikacije izvršena primopredaja svih 30 uređaja. Time je postignut prvi veliki poslovni uspeh za ovu godinu. Pored toga, iste nedelje je u prostorijama Instituta održana dvodnevna obuka za rukovanje uređajima, na kojoj je prisustvovalo 15 polaznika iz više različitih pogona „Elektromreža Srbije“.

TZO_meet

Ovim aktivnostima, dodatno je učvršćena dugogodišnja uspešna saradnja IMP-Telekomunikacije i EMS.

Više informacija o uređajima za prenos signala telezaštite tipa TZ-600 dostupno je na sledećoj adresi:

http://www.imptelecom.com/pages/english/products/tz-600.php