Potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Poreskom upravom

U petak, 5. februara potpisan je Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Poreskom upravom Republike Srbije. Tumačenjem odredbi Zakona o javnim nabavkama propisano je da se na nabavke od Instituta, kao državnog preduzeća, u okviru obavljanja delatnosti pružanja usluga, neke odredbe ovog zakona ne primenjuju, pa je time omogućeno direktno ugovaranje.

Sporazum sa Poreskom upravom

Poreska uprava i Institut već više od 20 godina sarađuju na razvoju i realizaciji informacionog sistema Poreske uprave Republike Srbije, a ovim sporazumom se stvaraju mogućnosti i uslovi za ostvarivanje projekata iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija uz uvažavanje Strateškog plana razvoja jedinstvenog informacionog sistema Poreske uprave (2009-2011), kao i Strategije razvoja informacionog društva u Srbiji koju je donela Vlada Republike Srbije.

Sporazum sa Poreskom upravom

Realizacija ovog Sporazuma, između ostalog, predviđa mogućnost zaključenja ugovora po kojima Institut može da pruža konsultantske i projektantske usluge, učestvuje u razvoju, izradi, oceni, reviziji i nadzoru projekata, implementaciji i evaluaciji projektovanih rešenja i sistema, kao i stručnoj obuci kadrova iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, projektovanje i upravljanje poslovnim procesima i sistema upravljanja kvalitetom, posebno kvalitetom usluga.