Uspeh institutskog Centra za robotiku

Institut „Mihajlo Pupin“, vodeća naučnoistraživačka kuća iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, je dugogodišnji pouzdani tehnološki partner Vladi i državnim institucijama – vojsci, policiji, elektroprivredi, putnoj privredi, raznim ministarstvima, itd.

Centar za robotiku, Instituta „Mihajlo Pupin“ (IMP Robotika) je jedna od najkompetentnijih laboratorija iz ove oblasati inženjerstva u Srbiji a i šire, sa međunarodno valorizovanim rezultatima i priznatim stručnjacima u domenu servisne robotike i robotizovanih sistema specijalne namene. Najnoviji poslovni uspeh našeg tima robotičara je revitalizacija mobilnog robota za protiv-diverziona dejstva u rekordno kratkom roku i bez postojeće tehničke dokumentacije.

robot

Istraživačko-razvojna rešenja Centra za robotiku moguće je implementirati u oblasti sektora bezbednosti, ekologije i zaštite životne okoline. U ponudi ovog Centra su razvoj novih, inoviranje i servisiranje/održavanje postojećih robotskih sistema i uređaja za protiv-diverziona dejstva, daljinsko otkrivanje i neutralizaciju eksplozivnih naprava, daljinski nadzor i praćenje, protivpožarni robotizovani sistemi, daljinsko ispitivanje i uzimanje uzoraka sa terena pogođenih elementarnim nepogodama (zemljotresom, poplavom, požarom) ili havarijama u hemijskoj industriji, i sl. Jednom rečju, IMP nudi multidisciplinarna robotska rešenja po najvišim svetskim standardima kvaliteta i bezbednosti.