Najbolji saradnici u 2009. godini

U godini u kojoj se ceo svet suočava sa globalnom ekonomskom krizom Poslovodni odbor Instituta je imao, nimalo lak, zadatak da predloži saradnike koji će dobiti tradicionalne simbolične nagrade za svoj trud i postignute uspehe.

Nagrade su uručene saradnicima koji su postigli najbolje poslovne i naučne rezultate rezultate:

Jovan Kon Aleksandar Rodić Aleksandar Car
Jovan Kon, dipl. inž.
Dr Aleksandar Rodić, dipl. inž.
Aleksandar Car, dipl. inž.
za postignuti uspeh u
proboju na tržišta afričkih
zemalja
za ostvarene rezultate u
podizanju kvaliteta naučnoistraživačkog
rada u Institutu
za izuzetne rezultate
postignute na revitalizaciji
SCADA centara u 2009. godini
Dragan Bojanic Milovan Stamatović Darko Pejakov
Dragan Bojanić, dipl. inž.
Milovan Stamatović, dipl. inž.
Darko Pejakov, dipl. inž.
za izuzetno zalaganje
i rezultate na implemenaciji
i puštanju u rad
DCS sistema u
„Termolektrani – toplani Novi Sad“
za izuzetne rezultate
postignute na realizaciji
programa radarske mreže
za izuzetan doprinos u
realizaciji većeg broja
ICT projekata od kojih
su najvažniji realizacija
IS Lokalne poreske
administracije i DATA
centar IMP sa
mrežnim servisima
Jovanka Gajica Meri Damnjanović Katarina Ružičić
Mr Jovanka Gajica, dipl. inž.
Meri Damnjanović
Katarina Ružičić
za dugogodišnji
doprinos na projektima
i realizaciji sistema
namenjenih elektroprivredi,
stvaranju pozitivnog imidža kompanije u elektroprivrednim strukturama, a naročito za ovogodišnje rezultate
u plasiranju uređaja
i sistema u Elektroprivredi
Srbije i Elektromreži Srbije.
za dugogodišnji i izuzetan
doprinos u razvoju
softvera za naplatu putarine
za izuzetno zalaganje
i postignute rezultate
u realizaciji projekta
Informacioni sistem
Lokalne poreske
administracije