IMP-Automatika učestvuje u revitalizaciji termoelektrane u Kostolcu

Ugovor Kostolac

Juče je u Kostolcu potpisan ugovor izmedju Privrednog društva „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ i “IMP- Automatika“ koji se odnosi na isporuku, montažu i puštanje u rad nove i rekonstruisane opreme u okviru adaptacije sistema za merenje, regulaciju i upravljanje na bloku B2 u Termoelektrani „Kostolac B“.

Ugovor Kostolac

Vrednost ugovora koji su potpisali Dragan Jovanović, direktor TE- KO Kostolac i Milenko Nikolić, direktor “IMP- Automatika“ iznosi 492 miliona dinara. Svečanosti potpisivanja prisustvovao je i ministar za rudarstvo i energetiku Petar Škundrić.

Kako je rečeno nakon potpisivanja ugovora, Institut će isporučiti i ugraditi opremu na bloku snage 350 megavata koja će biti puštena u probni rad najkasnije do decembra 2010. godine.

Ugovor Kostolac