Nastup Instituta na konferenciji Infotech 2009

Infotech 09

Na ovogodišnjoj konferenciji i izložbi Infotech 2009 Institut je imao izuzetno zapaženu kompanijsku prezentaciju pod naslovom Informaciono-komunikacione tehnologije i sistemi za buducnost, a održali su je, u okviru plenarne sednice, zajednički mr Snežana Pantelić i Dragan Stošić.

Pored toga, u delu konferencije koja je bila namenjena prezentiranju autorskih radova, predstavljena su tri rada i to:

1. „Primer modela skladišta podataka u Alfresco CMS“, (Jelena Jovanović Babić, Marija Minić, Nebojša Tešić, Zoran Marjanov i Jasmina Stevanović – Uprava za sprečavanje pranja novca)

2. „Migracija sadržaja sa fajl sistema u Alfresco CMS“, (Zoran Marjanov, Olivera Kadić, Nebojša Tešić, Jelena Jovanović Babić)

3. “Elementi za analizu tehnoloskih platformi sistema e-uprave„, (Dragan Stošić, mr Snežana Pantelić, dr Vladan Batanović, Ana Todorović)

Četvrti rad pod naslovom “Napredak u lečenju pacijenata sa psihološkim problemima korišćenjem interneta“, autora Gordane Nikolić Balkoski sa Medicinskog fakulteta i Snežane Šućurević, nije prezentiran, ali je objavljen u zborniku radova.

Na štandu Instituta održan je i niz poslovnih sastanaka od kojih je većina bila podstaknuta upravo uspešnim nastupom Instituta na ovogodišnjem Infotechu.Infotech09