Izvršen fabrički prijem opreme za naplatu mostarine

Ugovor za isporuku sistema za naplatu mostarineDelegacija organizacije OEBK Commune de MATADI iz DR Kongo, boravila je u Institutu „Mihajlo Pupin“ od 24. do 30. aprila u sklopu realizacije Ugovora za isporuku sistema za naplatu mostarine na mostu Mobutu-Sese-Seko u luci Matadi u Kongu, koji je potpisan 9.oktobra 2008. godine.

Institut je u predvidjenom vremenu proizveo ugovorenu opremu pa su najodgovorniji ljudi iz organizacije OEBK Commune de MATADI g-din Luthelo Nyudi Muller, generalni direktor i g-din Kolombo Mukeba, direktor održavanja činili delegaciju koja je došla u Beograd da izvrši fabrički prijem opreme. U Institutu, za realizaciju fabričkog prijema bili su zaduženi g-din Jovan Kon, pomoćnik generalnog direktora i g-din Zlatomir Damnjanović, rukovodilac projekta, kao formalni predstavnici, ali i svi ostali zaposleni koji su učestvovali u razvoju i realizaciji predmetnog posla. Prijemu je prisustvovao i g-din Denis Tshilumba, direktor Kompanije NIMBA, koji je na ovom projektu bio konsultant Instituta.

Ugovor za isporuku sistema za naplatu mostarine

Fabrički prijem je sa uspehom obavljen i Naručilac je bio izuzetno zadovoljan prikazanim mogućnostima i kvalitetom opreme, o čemu je potpisan i formalan zapisnik. Nakon transporta opreme u DR Kongo ugovorom je predviđena njena montaža i instalacija na objektu u kojoj će, pored naših, učestvovati i stručnjaci Naručioca, a zatim sledi puštanje u rad i primopredaja objekta. Predviđeno je da puštanje u rad sistema za napalatu mostarine bude u junu mesecu ove godine.

Očekuje se da uspešna realizacija ovog sistema otvori nove poslove u ovoj afričkoj zemlji, prvenstveno vezane za isporuku sistema za automatsku naplatu putarine, jer se naplata na putevima sada obavlja ručno, ali i u drugim oblastima u kojima Institut „Mihajlo Pupin“ poseduje znanja i reference.

Kongo delegacija